O nama

DEUS PORT je dinamična kompanija koja je aktivna u poslovima pružanja integrisanih logističkih usluga i ditribucije svežeg voća. 

fhfhfh

LOGISTIKA

Preuzimanjem kompletnih logističkih operacija postajemo 3PL (third party logistics) partner našim klijenitma, fokusiranjem na vrhunski kvalitet svih logističkih usluga i njihovom integracijom omogućavamo svojim klijentima da se fokusiraju na ono što oni rade najbolje svoj osnovni biznis.

 

DISTRIBUCIJA SVEŽEG VOĆA

Novi sektor u okviru DEUS PORT formiran u januaru 2011 kao odgovor na potrebe daljeg razvoja. Oslanjajući se na znanje u proizvodnji voća koje postoji u povezanoj kompaniji ATOS FRUCUTUM postojeće logističke kapacitete i uvidjajući prostor na tržištu DEUS PORT će raditi na kontinuiranom unapredjenju novog biznisa sa ciljem osvajanja liderske pozicije. Nabavka, čuvanje i plasman brendova svežeg voća uz primenu visokih standarda u upravljanju kvalitetom osnovni su elemetni koji čine ovu delatnost.

 

Misija 

Misija DEUS PORT je da kreiranjem fleksibinih rešenja doprinosimo stvaranju vrednosti za naše klijente

 

Timski duh

Najvažniji resurs koji DEUS PORT poseduje predstavljaju ljudi. Mlad i dinamičan tim koji čine stručnjaci različitih profila i posvećeni zaposleni na svim pozicijama osnovni je generator stvaranja dodate vrednosti

Mi u DEUS PORT, volimo svoj posao i to se može osetiti u svakoj interakciji bez obzira da li je reč o iznalaženju rešenja za kompleksne logističke probleme, jednostavnim operacijama u skladištu ili nabavci i prodaji svežeg voća.

O nama